Skazani uczą się zawodu

Dziesięciu skazanych z Zakładu Karnego w Stargardzie uczestniczy w kursie zawodowym pn.
” Konserwator terenów zielonych” realizowanym w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.