Górnicza firma zapowiada skokowy wzrost wykorzystania metanu z kopalni

Efektywność odmetanowania kopalń w górnictwie światowym kształtuje się na poziomie 30 proc. – w JSW za rok 2020 ten wskaźnik wyniósł 39 proc. Spółka zakłada, że w roku 2025 całość metanu ujmowanego systemem odmetanowania będzie gospodarczo wykorzystywana.