Poprawa infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk

Odnowione zostaną ulice w tej części miasta z projektów BO