Ukraina: Zakończyły się manewry Sea Breeze 2021

„Chcielibyśmy pokazać wszystkim, społeczności międzynarodowej, że żaden naród nie może rościć sobie prawa do Morza Czarnego ani do żadnego innego międzynarodowego akwenu wodnego” – oświadczył na zakończenie manewrów kmdr. John D. John, dowódca USS ROSS.