Milowy krok w procesie wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego przez ONGENO – JR HOLDING partnerem wiodącym projektu (Ze spółek, Aktualności)

ONGENO sp. z o.o., której udziałowcem i wiodącym partnerem jest notowana na New Connect JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., podpisała umowę najmu pomieszczeń Banku Tkanek i Komórek. Jest to kluczowy element dla wdrożenia komercyjnego terapii stwardnienia rozsianego na skalę światową.