Zmiany w radzie nadzorczej Alior Banku

Zwyczajne walne zgromadzenie Alior Banku zwołane na 28 maja, po wznowieniu obrad 7 czerwca powołało w skład rady nadzorczej banku Filipa Majdowskiego, zastępcę dyrektora w Departamencie Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Dominika Witka, członka zarządu PZU Zdrowie. Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia.