Metro Properties: 8 000 aktywności w rok od uruchomienia aplikacji iMall

Aplikacja iMall, której założeniem było usprawnienie współpracy i osiągnięcie wyższego poziomu digitalizacji zarządzania, okazała się również dobrym narzędziem pracy w czasie pandemii w obiektach M1, prowadzonych przez METRO PROPERTIES. W rok od jej uruchomienia korzysta z niej już ponad 750 najemców z blisko 30 branż.